Yabani Kiraz – Kuş kirazı

Reklam
yabani kiraz 300x201 Yabani Kiraz   Kuş kirazı

yabani kiraz

20-25 metre boya ulaşabilen, 50-1800 metreler arasında, ülkemizin nemli ve yarı nemli alanlarda yetişen, odunu çok değerli bir orman ağacıdır.

Geniş ekolojik skalalara sahip yabani kiraz (Prunus avium L.) Avrupa, Kuzey Afrika, Batı Asya ve dolayısıyla da ülkemizde doğal olarak bulunan ve hızlı büyüyen yapraklı bir orman ağacı türüdür.
Yabani Kiraz genelde Karadeniz Bölgesi’nin “Castanetum” ve “Sıcak Fagetum” zonlarında orman kenarlarında ve nadiren de sık karışık ormanlarda fertler, küçük guruplar veya sıralar halinde bulunmaktadır.
Düşük rakımlı sahaları tercih eden bu türün fertleri ülkemizde 1800 m. yükseltilere kadar çıkabilmektedir. Bu tür en iyi gelişmesini derin ve nemli balçıklı topraklar üzerinde yapar ve özellikle kireçtaşı üzerinde birikmiş derin topraklar ile düşük rakımlı arazilerin eğimli yamaçlarını tercih eder. Öncü bir ağaç türü olan yabani kiraz gençlik dönemi haricinde ışık isteği fazla olan bir orman ağacıdır. Kiraz gövdeleri oldukça kuvvetli bir uç baskınlığına sahip olup tepe düzgün ve tek bir uç dal üzerinde oturur ve gençlikteki boy büyümesi hızlıdır.

Yetişme ortamı uygun olan yörelerde ikinci büyüme dönemi sonunda 80-cm boya ulaşabilir. Yabani kirazın çiçekleri yapraklarla eş zamanlı Nisan-Mayıs aylarında açar. Meyveler genelde Haziran-Temmuz aylarında olgunlaşır.
Yabani kiraz geniş aralıklarla (ör. 3 x 3 m) dikilmektedir. Yabani kiraz fidanları dikimi izleyen ilk yıllarda özellikle de fare zararlarına karşı oldukça duyarlıdır. Bu zarar otsu diri örtünün yoğun olduğu sahalarda artmaktadır.

Yabani kiraz diğer yapraklı türlere nazaran kısa ömürlü bir ağaç türüdür (70-80 yıl). Bursa Orman Bölge müdürlüğü içerisinde yapraklı ormanlarda münferit ve grup karışımları bulunmaktadır.

Yabani Kirazın Faydaları Nelerdir

Kiraz ağacının meyvesi, bulunduğu bölgeye göre nisan sonu ile temmuz ayı arasında olgunlaştığında, siyaha yakın kırmızı ya da sarı renkte olur. 1-3 cm. çapında yuvarlak biçimli, etli, sulu, az lifli, aromalı ve lezzetli olan meyveyi, dallara ince uzun bir sap bağlar. Fosfor, B3 ve C vitamini ile meyve şekeri yönünden zengin olan kiraz sevilerek yenen bir meyvedir. Ayrıca pastacılık, şekerlemecilik ve içki yapımında kullanıldığı gibi reçeli de yapılır. Ayrıca yabani kiraz ağacının kerestesi çok değerlidir.

Yabani Kiraz Yetiştiriciliği

Meyveler yaz aylarında (haziran-temmuz) toplanır ve tohumlar çıkartılır. Ekimlerde 5’li çizgi ekimi uygulanır ve metrekareye 50-60 gr arası tohum ekilir.
Tohumların çimlenme oranı %70-90 arasındadır ve metrekareden 50-100 adet fidan elde edilir. Tohumlar ekimden önce, 1-3 gün %5-10’luk küllü suda yada %5-10’luk sitrik asitte bekletilir.
En uygun ekim zamanı geç yaz ve erken sonbahardır. Ekimi takiben yastıkların üzerine telis ve örme plastik örtü örtülür. Tohumların 1000 tane ağırlığı 200 gramdır. Tohumlar 10-20 mm. derinlikte ekilir. Ekimi takiben yastıklar sık sık sulanır. Ağaçlandırmalarda 1 yaşlı fidanlar kullanılır. Kuş kirazı fidanları 1 yaşında; 60-80 cm boya, 10-12 mm çapa ulaşırlar.

Revisions

Anahtar Kelimeler: , , , , , , ,

No comments yet.

Bir Cevap Yazın